BAAGØ har været beboet langt tilbage i oldtiden, det vidner talrige fiinteredskabsfund på markerne om. Tidligere var der også mange gravhøje på øen, men de er desværre blevet slettet gennem tiderne. Kun en enkelt gravhøj på øens nordspids står tilbage. Sammen med landbruget har der tidligere været et rigt erhvervsfiskeri på Baagø, men det er langsomt ophørt gennem 50'eme og 60'eme. Baagø er kendt for sine forholdsvis store velholdte gårde i øens by.

Man, vil bemærke, at gårdene er meget tæt opført. Det er dog intet imod, hvordan det så ud indtil 1880, hvor et lynnedslag i en af gårdene medførte, at 3 gårde nedbrændte. Katastrofen medførte, at der skete en udflytning af 5 gårde. Baagø Kirke, på den nordlige del af øen, er med sin enkle smukke stilart åben for offentligheden og et besøg værd. Den er bygget i 1861 af greven på Wedellsborg, som bønderne tidligere var i fæste hos. Fra kirken er det muligt i nordlig retning at se Wedellsborg slot på Fyn. Fyret på Baagø`s sydlige del er et af landets første, bygget i 1816 og i dag fredet. Øen har dog haft fyrtårn siden 1705 på grund af den dengang så betydningsfulde posthovedrute København-Hamburg, som førte skibene via Assens-,Årøsund-Haderslev. På fyret bemærkes mærket »Stormflod 1872«. Stormfloden dette år gik som mange andre steder også voldsomt ud over den flade Baagø, som pludselig blev delt i 3 mindre øer. Oversvømmelsen varede i flere dage, ingen mennesker kom noget til, men flere kreaturer druknede. Knap så dramatisk er det i dag. Derfor byder Baagø`s beboer trygt alle besøgende hjertelig velkommen.