Specielt for handicappede

Pladsen i sig selv er ikke særlig egnet for handicappede, men i huset på havnen er der gode  faciliteter som: handicapvenligt toilet samt bruserum for handicappede.

Stranden vil bestyrelsen gerne gøre handicapvenlig og det skete i 2014, hvor vi lagde en "kørevej" ud på stranden,

Så blev kørerampen lagt ud, nu kan du køre helt til vandkanten, og det er bare Herligt!!

Rampen fjernes; når sæsonen er slut. Men den lægges ud igen når sæsonen starter.